IFS FOOD СЕРТИФИКАТ

seme-3

IFS FOOD CERTIFICATE

През януари 2014 година, само три месеца след старта, производството на беленото слънчогледово семе е сертифицирано с международен стандарт за качество и безопасност на храните – IFS Food, който се поддържа непрекъснато и се подновява ежегодно от нашия HACCP екип.

Това означава, че ние постоянно анализираме заплахите и контролираме критичните точки, където биха могли да възникнат. По този начин ние елиминираме потенциалните биологични, химични и физични рискове за човешкото здраве. Превантивният контрол, осъществяван от компанията през целият процес, стартириращ още от входа на суровината гарантира високото качество и безопасност на крайния продукт.