Ученици от седем страни посетиха „Олимекс” ООД

На 13 и 23 март 2017 година компания „Олимекс” ООД бе посетена от ученици от професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин в партньорство с училища от Линц/Австрия, Папа/Унгария, Табор/Чехия, Щурово/Словакия, Любляна/Словения и Лугож/ Румъния по проект “Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy” *ESCAPE* /”Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”/. Целта на проекта е поощряване на сътрудничеството между младите хора по поречието на река Дунав. Учениците се запознаха с историята, фирмената структура и технологията на производство на богатия асортимент от продукти на предприятието – белено слънчогледово семе, олио, пелети, шрот и кюспе. Учениците разгледаха на място „Цех за белено слънчогледово семе” и рафинерия за добив на олио. На всеки ученик беше подарен пакет белено слънчогледово семе като комплимент от ръководството на компанията.