ШРОТ, КЮСПЕ

produkti4

 

 

ШРОТ, КЮСПЕ

След извличане на олиото, пресованата зърнена маса си отделя като кюспе. От него чрез екстракция се доизвлича маслото и така се получава шрот (обезмаслено кюспе). Слънчогледовото кюспе и слънчогледовия шрот съдържат протеини, фибри и мазнини, които ги правят особено ценен фураж за животновъдството.