ФИРМЕН ПРОФИЛ

 

Дружество „Олимекс” е създадено през 1995 г. като малка семейна фирма. През годините компанията извървява пътя от ентусиазма на първите стъпки до реализацията на работеща и успешна концепция.

Всичко стартира през 1992 г., когато  Адриян Александров и баща му купуват за 10 хил. долара първата машина за добив на слънчогледово масло от изложение във Видин, наемат помещение от 50 кв. м. и започват работа.

„С гордост мога да заявя, че бяхме първата частна фирма – производител на олио в България”

С всяко преодоляно предизвикателство, с всеки успех, резултат от целенасочения и непрекъснат труд, мотивацията за продължаване и развитие на семейния бизнес расте.

Няколко години по-късно, Андриян Александров и баща му удвояват започнатото, като купуват още една производствена линия и я монтират в град Кула. Печелят на своя страна местните земеделци. Срещу слънчогледовото семе, което се преработва на ишлеме, производителите на слънчоглед получават от маслодобивната фирма нерафинирано олио и кюспе. След три години на коректни и ползотворни партньорства собствениците на фирмата вече са сигурни, че са на прав път - производството на масла е бизнес с добра перспектива. През 1995 година Андриян Александров и баща му създават ООД и закупуват 33 дка площ във видинското с. Покрайна, терен, навремето зает от бивши тютюносушилни.

Големите мечти имат нужда от големи пространства.

Производствената база на фирмата вече включва цехове за маслодобив, рафинерия, бутилиране, гранулиране, екстракция, складове, силозни стопанства, както и чисто нов цех за производство на белен слънчоглед.

Към днешна дата производствената и складова площ на „Олимекс” ООД възлиза на над 51 декара.

Всички тези капиталовложения играят важна роля за превръщането на маслодобивната фабрика в една от най-модерните в България. Днес продукцията на „Олимекс“ ООД е предпочитана и конкурентна както в България, така и на външните пазари, като 90% от производството й е предназначено за експорт.

Представяне на мениджмънта

„Олимекс” ООД се представлява и ръководи от Андриян Александров и Миглена Александрова. При стартирането на бизнеса през 1992 г. персоналът на фирмата е едва 9 души. Днес екипът се е увеличил повече от 10 пъти, като със своите над 100 разкрити работни места, компанията се нарежда сред важните работодатели в региона. Цеховете работят без прекъсване на четирисменен режим, единадесет месеца в годината, като през останалото време се извършват планирани основни ремонти и профилактика на машините. Ежегодната инвестиция в профилактика и поддръжка е от особено значение за компанията. Благодарение на нея се гарантират качественият и безпроблемен производствен процес и сигурната и безопасна работна среда за всички служители във фабриката - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Офисът на фирмата е разположен в административна сграда на територията на производствената база в с. Покрайна. Пространствената близост между администрация и производство гарантира добрата координация на процесите и безпрепятствена комуникация на всички нива в компанията. За да осигури оптимална работна среда за своите служители, „Олимекс“ ООД предлага на всички работещи на територията на предприятието столова, стаи за почивка, съблекални и бани.

„Едно от най-големите капиталовложения за бизнеса на „Олимекс” са добрите специалисти, които привлякохме през последните години”, споделят собствениците.

 

 

 

 

Бизнес резултати

Собствениците вярват, че възходящото развитие на бизнеса е функция на доброто планиране, стабилните пазари извън България и лоялните и коректни отношения с партньорите.

Мисия на фирмата

Ние, в „Олимекс“ ООД, вярваме, че развитието на потенциала е възможно чрез реинвестиране на печалбата, инвестиции в нови технологии и привличане на качествен човешки ресурс. Стремим се към постоянно разширяване на търговските контакти и фокусираме усилията си върху поддържане на вече осъществените. Ние знаем, че успешният бизнес модел е възможен единствено в коректните бизнес отношения и устойчивото корпоративно доверие.

ДЕКЛАРАЦИЯ

„Декларирам личното си участие и отговорност за непрекъснато повишаване ефикасността на компанията, за изпълнението на корпоративната политика, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството и безопасността на предлаганите от нас продукти, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това устойчив просперитет на „Олимекс” ООД.”

Фирмени политики

Производството и предлагането на висококачествени и безопасни за здравето на потребителите продукти е основна мисия на „Олимекс” ООД. Като спазваме нормативните изисквания, ние държим да удовлетворяваме напълно очакванията на нашите клиенти. Продуктите, които произвеждаме, са изцяло съобразени с действащите в страната закони и утвърдените в Европейския съюз стандарти. За да поддържаме качеството, което нашите клиенти заслужават, ние следваме безотказно няколко важни бизнес правила:

  • Вярваме в нашите клиенти – ето защо се стремим към непрекъснато задоволяване на очакванията им  чрез повишаване на качеството и на продуктите;
  • Имаме високи изисквания към продуктите си - качеството в дейността на всички звена на „Олимекс” ООД е наш приоритет. Поставяме безопасността на продукцията в основата на всички наши пазарни стратегии;
  • Знаем, че етичното и отговорно отношение към служителите е от основно значение - работим за формирането на нов начин на мислене и висока мотивираност на личностно и колективно ниво;
  • Отговорни сме към производствената среда - следим за придържането към стандартите и повишаването на качеството и безопасността на продуктите;
  • Опазването на природата е важно за нас – стремим се към предотвратяване замърсяването на околната среда чрез ефикасно управление на отпадъците и използване на технологии, които имат минимално негативно въздействие върху нея;
  • Изграждаме отговорни бизнес отношения – държим на коректните и двустранно ползотворни партньорства;
  • Насърчаваме местната икономика, като си сътрудничим с местни производители и фирми.

Партньорства

Корпоративното доверие е една от ключовите ни ценности. През годините „Олимекс“ ООД изгради мрежа от партньорства и установи трайни и коректни сътрудничества с:

  • Производители/ фермери - голяма част от които са с нас от самото начало;
  • Фирми доставчици от различни сектори;
  • Бизнес партньори.