ТЕХНОЛОГИЯ

seme-2

Технология

  • Суровина – с цел гарантиране на високото качество на нашите продукти следим всеки детайл от технологичния процес, започвайки от доставката на селектирани слънчогледови семки, отглеждани от нашите дългогодишни доставчици – фермерите. Високото качество на суровината се запазва по време на целия сезон чрез складиране при подходяща температура в силози с общ капацитет от 20 000 тона;
  • Почистване и калибриране – от дневния силоз суровината преминава през магнитен сепаратор и достига до почистващата и калибрираща машина на Бюлер „Шмит Зегер”. Процесът на камъкоотделяне слага край на подготовката на семената за белене;
  • Белене – линиите за белене на слънгочледово семе и чипс сепараторите са оборудвани с магнитен сепаратор. Елеваторите и транспортните ленти са оборудвани със специални сита и са конструиране по такъв начин, че да гарантират минималното допълнително начупване на ядката;
  • Сортиране – сортирането по цвят и плътност се извършват от „Бюлер Сортекс Z++” и белгийската „Бест”. Двете машини, във финалната фаза на производствения процес, осигуряват минимална чистота на готовия продукт – 99, 97% и отсъствие на метали, стъкло и керамика;
  • Пакетиране – в биг бегове и 25 кг хартиени чували, на евро палета, добре подредени и фолирани за транспортиране на дълги разстояния, белените слънчогледови семки са готови за износ;
  • Складиране – преди експедиране, опакованото белено слънчогледово семе се съхраняват в склад на няколко нива, с контролирани нива на влажност и температура.