СЕРТИФИКАТИ

IFS FOOD

Ние, в „Олимекс” ООД, приемаме производството и търговията на висококачествени и безопасни за здравето продукти за своя мисия. Във всеки етап от работата си ние се стремим към пълното удовлетворяване на изискванията на клиентите, като същевременно отговорно и безусловно спазваме нормативните изисквания. Продуктите, които произвеждаме, отговарят на законите, действащи в страната и наложените в Европейския съюз стандарти.

За да гарантира оптимално качество и безопасност, ръководството на компанията пристъпи към разработването и внедряването на Система за управление, базираща се на изискванията на Международен стандарт на храните (IFS Food Standard).

„Олимекс” ООД е сертифицирана по IFSFood – международен стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти.

International Food Standard е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т.нар. „частни” търговски марки (Private labels). Стандартът дава допълнителна сигурност на клиентите, че продуктите, произвеждани за тях, отговарят на изискванията за безопасност и качество. Сигурността се постига чрез одитиране и сертификация на фирмите производители спрямо детайлните изисквания на стандарта, и по схема, дефинирана в същия стандарт.

За да гарантираме максималния контрол върху безопасността на храните, ръководството на компанията е ангажирано с разработването, въвеждането и поддържането на HACCP система. За целта са разработени два плана – Производство на сурово слънчогледово масло и Производство на рафинирано слънчогледово масло.

 

sertifikati