ВИЗИЯ

Основната концепция на „Олимекс” ООД включва производството и търговията на висококачествени и безопасни за здравето продукти. Стремим се да отговорим изцяло на високите изисквания на нашите клиенти и неотклонно спазваме нормативните изисквания. Продуктите, които произвеждаме, са изцяло в съответствие с действащите закони в страната и европейските стандарти.

Фирмени ценности

  • ТРАДИЦИИ И ИНОВАТИВНОСТ Като фамилно предприятие, ние сме добре познати в региона. Вярваме, че доброто бъдеще се ражда от стабилните основи на вече доказаното във времето доверие. Ето защо ние градим върху традициите, като привнасяме иновативно мислене, инвестираме в съвременни технологии в производствения процес и прилагаме утвърдени добри бизнес практики.